top of page
Crystal-Healing-Practice

Energetisch behandelen

Ik wil dat cliënten actief betrokken zijn bij hun eigen genezing. Ik wil dat ze begrijpen hoe krachtig hun geest en lichaam werkelijk zijn, en hoe elk orgaan en symptoom deel uitmaken van een groter systeem. Het genezen van chronische en hardnekkige aandoeningen vereist een bepaald niveau van gevoeligheid, dat ik heb aangescherpt om koppige problemen met zachte methoden te behandelen. Neem contact op voor meer informatie.

Hoe heb ik dit geleerd?

Hoewel ik heel mijn leven al zeer gevoelig ben voor het aanvoelen van de energieën van mensen. Hebben de volgende opleidingen en cursussen deze kwaliteiten verder ontwikkeld. 

 

Professional AuraTouch healer

Reiki 1 en 2

Ra Sekhi Source Energy

Light Language

Inleiding psychologie

Gezondheidspsychologie

Sociale psychologie

Arbeids- en organisatie psychologie

Kleurrijk kristal
Kleine stenen

Wat is een energetische behandeling?

Energetisch healen is het helen van de mens middels het helen van het energieveld dat elk mens en dier om zich heen heeft. Daar valt ook onder het helen van het aura veld, de chakra’s, het verwijderen van negatieve energieën en het terughalen van verloren zielendelen.

Elke blokkade en zelfs een blokkade die nog aan het ontstaan is in de vorm van gedachten, emoties en leefpatronen, heeft een directe weerslag op het totale auraveld. Delen worden overactief, verharden of worden juist zwakker en bepaalde chakra’s zijn in of uit balans.

Door het auraveld af te tasten en de chakra’s te analyseren kan ik elke afwijking in het veld en elk verstoord chakra precies in kaart brengen en daarmee kijken of er verstoringen zijn op fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel gebied.

Na het in kaart brengen worden de energielagen en chakra’s die niet in balans zijn, in een staat van heling gebracht. Om vervolgens negatieve energieën op te sporen die het menselijk energieveld zijn binnengedrongen. Dit kunnen negatieve patronen zijn die een eigen leven zijn gaan leiden maar vaak zijn het negatieve energieën van mensen en situaties om de persoon heen die op een bepaald moment zijn binnengedrongen, als een virus, en er elke dag weer voor zorgen dat het hele energiesysteem wordt besmet. Vervolgens is het van belang het energieveld te optimaliseren door ook de eventuele verloren zielsdelen terug te halen en opnieuw te implementeren. Dat betekent dat ik de innerlijke wereld van spiritualiteit binnengaat en op zoek gaat naar stukjes ziel van de cliënt die tijdens extreme situaties en trauma’s achtergebleven zijn.

Door een energetische behandeling kom je terug in jouw unieke natuurlijke staat van zijn. Vrij van blokkades. 

bottom of page